Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

เตะฝุ่น
Our Rating
Your Rating

เตะฝุ่น

เตะฝุ่น (2516)

เตะฝุ่น
สุริยะเทพภาพยนตร์
โดย ไถง สุวรรณทัต
เตะฝุ่น
35 ม.ม.สโคป-สี-เสียงในฟิล์ม
สมบัติ เมทะนี เพชรา เชาวราษฎร์
ร่วมด้วย พนม นพพร, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, ล้อต๊อก,
ชูศรี มีสมมนต์, รักชนก ณ เชียงใหม่, สมัย อ่อนวงศ์,
สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, เชาว์ แคล่วคล่อง, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต ฯลฯ
และดาวตลกยุคจรวด
สีเผือก-ศรีสุริยา-เทพ เทียนชัย
สมวงษ์ สุวรรณทัต อำนวยการสร้าง
ภารณี สุวรรณทัต กำกับการแสดง
อัสนี สุวรรณทัต ถ่ายภาพ
สุริยะเทพภาพยนตร์ จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ริ้ม

Reviewed by admin on 14 June 2018

Leave a Comment