Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

เปลวสุริยา
Our Rating
Your Rating

เปลวสุริยา

เปลวสุริยา (2509)
เปลวสุริยา
รัตนงามภาพยนตร์ เสนอ
เปลวสุริยา
ของ สุวัฒน์ วรดิลก
รัตนงาม จัดจำหน่าย

*ใบปิดวาดโดย ทวีป

อำนวยการสร้างโดย หวน รัตนงาม
กำกับการแสดงโดย ประทีป โกมลภิส
นำแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์
ร่วมด้วย ทักษิณ แจ่มผล, อาคม มกรานนท์, สาหัส บุญหลง,
ฑัต เอกฑัต, วิน วันชัย, พร ไพโรจน์, สิงห์ มิลินทราศัย,
ไสล พูนชัย, เทียว ธารา, มาลี เวชประเสริฐ,
แน่งน้อย แสงสุวิมล, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม

ฉายที่โรงหนังเอ็มไพร์ และโรงหนังบางกอก

 

 

 

Reviewed by admin on 12 July 2019

Leave a Comment