Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

เพลิงอาฆาต
Our Rating
Your Rating

เพลิงอาฆาต

เพลิงอาฆาต

เพลิงอาฆาต
ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์
6 ธันวาคม 2493
ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง กรุงธนภาพยนตร์
ผู้อํานวยการสร้าง ถนอม ธรรมเที่ยง
ผู้กํากับ คุณพรรณ
ผู้พากย์ เสน่ห์ โกมารชุน

เค้าเรื่อง
“ชาญและสมัครเป็นเพื่อนรักกันมา ตั้งแต่เด็ก ๆ ตราบจนกระทั่งโต เขาทั้งสองก็ยังคบหากัน เป็นที่สนิทสนม ศึกษาวิชามาในแขนงเดียวกันและในที่สุด ก็มีความเห็นตรงกันในเรื่องของการปลุกเสกชีวิตมนุษย์ที่ สิ้นแล้วดังกล่าวเบื้องต้น ซ้ําร้ายกว่านั้น ทั้งชาญและสมัคร ต่างรักในหญิงคนเดียวกัน เธอคือวัลลภา ธิดาสาวของ พระสมบูรณ์ธนทรัพย์ คหบดีผู้มั่งคั่ง
วันหนึ่ง สรศักดิ์ได้รับจดหมายประหลาดขอ เชิญให้ไปพบที่ ก.ม. ที่ 1 ทางสายกรุงเทพนครปฐม เพื่อ จะคลี่คลายปัญหาที่น่าหนักใจให้แก่นายแพทย์สุรศักดิ์ กําหนดเวลา 24 น. และขอร้องให้ไปแต่ผู้เดียว ในคืนนั้น นายแพทย์สรศักดิ์ไปตามนัด เมื่อถึงสถานที่นัดหมายก็ รู้สึกว่าถูกบังคับให้ไป ณ สถานที่แห่งหนึ่งโดยไม่รู้สึกตัว พบตัวเองภายในห้องหนึ่งซึ่งไม่มีผู้คนเลย แต่ได้ยินเสียง พูดแต่ไม่เห็นตัวผู้พูด และในที่สุด นายแพทย์สรศักดิ์ก็ได้ ทราบว่าพระสมบูรณ์ที่ได้ฟื้นขึ้นมาใหม่นั้นมิใช่พระสมบูรณ์ที่แท้จริง เป็นอาชญากรตัวฉกาจที่สร้างความ อลเวงให้เกิดด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทันสมัย ต่อจาก นั้น สงครามวิทยาศาสตร์ระหว่างสองพรรคก็ได้บังเกิด ขึ้น”

นักแสดง
เชาว์ แคล่วคล่อง, เพ็ญสุข โทณะวณิก, มงคล อมาตยกุล, เสมอ ชาญพิทยกิจ, สัมพันธ์ อุมากูล, สมศักดิ์ เทพานนท์

ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน พิมพ์ไทย ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. 2493

 

 

 

Reviewed by admin on 29 August 2019

Leave a Comment