เรื่องตลก 69

กับความพลิกผันของเลข 69 และชีวิตคนธรรมดา ๆ คนหนึ่ง

นักแสดง:
ลลิตา ปัญโญภาส …. ตุ้ม
แบล็ค ผมทอง …. ครรชิต
ศิริสิน ศิริพรสมาธิกุล …. เพ็ญ
ลิขิต ทองนาค …. วิโรจน์
ทัศนาวลัย องอาจอิทธิชัย …. จิ๋ม
สีเทา …. ลุงเย็น

ระบบถ่ายทำ: ฟิล์ม 35 มม., สี

ตัวอย่างภาพยนตร์ ตลก 69

 
Exit mobile version