Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

Our Rating
Your Rating

เศรษฐีรัก

เศรษฐีรัก (2518)
ข้อความบนใบปิด
ชุมทองภาพยนตร์
เศรษฐีรัก
บทประพันธ์ของ พันทวีพร
35 ม.ม.ซูปเปอร์สโคป
รักหวานชื่น ฮาครึกครื้น
บู๊แสนมันส์ ล้ำยุคทุกวัย
แนวประชาธิปไตย…จ้า
ยอดชาย เมฆสุวรรณ ภาวนา ชนะจิต
สายัณห์ จันทรวิบูลย์ อรสา พรหมประทาน พัลลภ พรพิษณุ
วิภาวดี ตรียะกุล, ม.ล.รุจิรา อิศรางกูร, สุวิน สว่างรัตน์,
มนัส บุณยเกียรติ, อมร เมฆินทร์, พิภพ ภู่ภิญโญ,
สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, เทพ เทียนชัย, สีเทา, ชื้นแฉะ,
ล้อต๊อก, บังเละ, ทองถม, ด.ช.ปรีชา เกิดกำแพง
สลับ นรสุขประเสริฐ อำนวยการสร้าง
วงศ์ระวี มานีมาน ดำเนินงาน
นิวัติ ศิลปสมศักดิ์ ถ่ายภาพ
สาธิต กำกับการแสดง
สมชาย รักษาพงษ์ ที่ปรึกษาฝ่ายศิลป
ประเจิด เปล่งศรีงาม ที่ปรึกษาทั่วไป
*ใบปิดวาดโดย ชวนะ

Reviewed by admin on 06 June 2018

Leave a Comment