Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

เศรษฐีอนาถา
Our Rating
Your Rating

เศรษฐีอนาถา

เศรษฐีอนาถา

เศรษฐีอนาถา
ฟิล์ม 16 มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว ….. นาที
22 ธันวาคม 2499
ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง เอส. อาร์. ฟิล์ม
ผู้อํานวยการสร้าง จํานงค์ ไรวา
ผู้ประพันธ์ สันต์ เทวรักษ์
ผู้กํากับ วสันต์ สุนทรปักษิน
ผู้เขียนบท วสันต์ สุนทรปักษิน
ผู้ถ่ายภาพ ส. วีระเทวิน
ผู้ลําดับภาพ ส. วีระเทวิน
ผู้กํากับศิลป์ เทวิน
ผู้พากย์ รุจิรา – มารศรี

เรื่องย่อ

เรื่องราวเกิดขึ้นที่สถานีรถไฟหัวลําโพง วันนี้ นายจอน บางคอแหลม ก็เมาหัวราน้ำสร้างความ อิดหนาระอาใจต่อเพื่อนเจ้าหน้าที่รถไฟเหมือนอย่างทุกวัน แต่วันนี้ เขาโชคดีได้มาเจอกับ ประพนธ์ ธนพิทักษ์ หนุ่มมหาเศรษฐีที่เพิ่งอกหักจาก กันทิมา ช่างตัดเสื้อสาว จึงมานั่งดื่มเหล้าคลายเครียดบนรถไฟและนึกสนุกมอบเงินให้นายจอนสิบล้านบาท หลังจากที่คุยกันถูกคอเรื่อง ความรวยความจน โดยมีข้อแม้ว่านายจอนจะต้องใช้เงิน คืนเขาให้หมดภายในหนึ่งปีก่อนจะแยกจากกัน

เรื่องดําเนินไปด้วยความครื้นเครง กระทั่ง ประพนธ์รู้ว่า นายจอนคือพ่อของกันทิมา จึงพยายามหาทางพิชิตใจเธอ แต่ความก็ดันมาแตก กันทิมาน้อยใจคิด ว่าประพนธ์วางแผนเพื่อให้ได้ตัวเธอ นายจอนจึงต้องเข้า มาช่วยประสานรอยร้าวให้ทั้งสองเข้าใจกัน ประพนธ์และ กันทิมาจึงได้รักกันสมปรารถนา

นักแสดง
ระเบียบ อาชนะโยธิน เป็น กันทิมา บางคอแหลม
เสถียร ธรรมเจริญ เป็น ประพนธ์ ธนพิทักษ์
ประภาพรรณ นาคทอง เป็น ประไพพรรณ ธนพิทักษ์
เจิม ปั้นอําไพ เป็น จอน บางคอแหลม
จํานง คุณะดิลก เป็น สวัสดิ์ คําชื่น
สมชาย สามิภักดิ์ เป็น พ.ต.ต. อาคม
สมศักดิ์ วีระเทวิน เป็น ศักดิ์ระบือ
ทัศนีย์ ชูวัสวัต, ดอกดิน กัญญามาลย์, เจริญ แสงสุวรรณ, จิตรกร สุนทรปักษิน, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, นวลจันทร์ วรรณวีรากร

รางวัล
ตุ๊กตาทอง ปี พ.ศ. 2500 สาขา ผู้แสดงประกอบฝ่ายชาย เจิม ปั้นอําไพ
สําเภาทอง ปี พ.ศ. 2500 สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

ที่มาภาพ (ทั้งสองภาพ) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ที่มา ภาพยนตร์ เรื่อง เศรษฐีอนาถา

 
Reviewed by admin on 21 February 2021

Leave a Comment