Forgot your password?

A password will be emailed to you.

เสมาทองคำ
Our Rating
Your Rating

เสมาทองคำ

เสมาทองคํา

เสมาทองคำ
ฟิล์ม 16 มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว …. นาที
1 กรกฎาคม 2495 ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง ปรียะชาติภาพยนตร์
ผู้อํานวยการสร้าง ปรียะชาติ เทวะผลิน
ที่ปรึกษาทั่วไป จมื่นมานิตย์นเรศร์
ผู้กํากับ ประชุม จุลละภมร
ผู้ถ่ายภาพ แท้ ประกาศวุฒิสาร
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย ลมัย เทวะผลิน
ผู้ทําดนตรีประกอบ ป. ชื่นประโยชน์
ผู้พากย์ สุชิน, ปรียะชาติ, ประชุม, นิ่มนวล

เรื่องย่อ

พระเจ้าอารยะบดี แห่งกรุงทวารวดี ทรงหมั้นหมายพระราชธิดาพระนาม เจ้าหญิงมลิวัลย์ กับ เจ้าชายชัยสิทธิ์ ตั้งแต่ยังอยู่ในพระครรภ์ แต่เจ้าชายชัยสิทธิ์ ถูกลักพาตัวไปตั้งแต่ 5 พรรษาพร้อมสร้อยเสมาทองคําซึ่ง จารึกพระนามและวันประสูติ

สิบห้าปีผ่านไป เจ้าหญิงยังพระทัยซื่อตรงต่อ เจ้าชายชัยสิทธิ์ แต่ถึงเวลาต้องออกเรือนตามราชประเพณี จึงออกอุบายเลือกคู่ครองที่สามารถโต้วาทีเรื่อง “ไก่มาก่อนไข่ หรือไข่มาก่อนไก่” หากผู้ใดตอบได้พระราชธิดาจะสมรสด้วย

ฝ่ายเจ้าชายชัยสิทธิ์ หลังจากถูกลักพาตัวไป สองพ่อลูก มะปะ กับ มะกะโท ได้ช่วยไว้ ก่อนมะปะจะเสียชีวิต ได้สั่งให้มะกะโทพาเจ้าชายชัยสิทธิ์กลับเมาะตะมะเพื่ออบรมประเพณีและเรียนหนังสือไทย เมื่อเจ้าชายชัยสิทธิ์อายุครบ 10 ปี มะกะโทจึงพาเจ้าชายชัยสิทธิ์มากรุงทวารวดี เจ้าชายชัยสิทธิ์ขอให้มะกะโท รอที่หน้าเมืองและจะกลับมาภายใน 7 วัน

ชัยสิทธิ์เข้าไปในเมืองได้พบ พาโล กับ กาษะ สองพ่อลูกซึ่งกําลังหาคนทายปัญหา พาโลกับกาษะเข้าใจว่า เจ้าชายชัยสิทธิ์ไขปัญหาได้จึงทุบตีเจ้าชายชัยสิทธิ์จนสลบ เพื่อจะสวมรอย แล้วสั่งให้เจ้าหงิก ลากชัยสิทธิ์ไปทิ้งกลางป่า แต่เจ้าหงิกนําไปฝากยายเฒ่าเพราะสงสาร เจ้าชายชัยสิทธิ์ ซ่อนตัวในกระท่อมเมื่อมีเวลาว่างก็ช่วยทําสวน และด้วยอภินิหารบันดาลให้ต้นไม้ในสวนผลิดอกงดงามอย่างมหัศจรรย์

ครบกําหนด 7 วัน มะกะโทไม่เห็นเจ้าชายชัยสิทธิ์ กลับมาจึงผลุนผลันเข้าเมืองทวารวดี มาอาศัยขุนคชบาลใน โรงช้าง พระเจ้าอารยะบดีพอพระทัยในความเฉลียวฉลาดของ มะกะโท หมายจะให้มาโต้วาทีกับพระราชธิดา ระหว่างนั้น ข่าวพระราชอุทยานกลายเป็นสวรรค์แพร่สะพัดไปถึงพระกรรณของเจ้าหญิงมลิวัลย์ จึงชวน นันทา ข้าหลวงคนโปรด ไปทรงทอดพระเนตร จึงได้พบกับเจ้าชายชัยสิทธิ์ ทั้งสองต่างพึงพอใจกัน เจ้าหญิงออกอุบายนัดหมายเจ้าชายชัยสิทธิ์และ ได้เห็นเสมาทองคําจึงรู้ว่านี่คือเจ้าชายชัยสิทธิ์ที่ถูกลักพาตัว ไป จึงให้เจ้าชายชัยสิทธิ์ไปปรากฏตัวในสนามโต้วาที่ในอีก ไม่กี่วันข้างหน้า กาษะแอบได้ยินสิ่งที่ทั้งสองพูดคุยกัน กลับ ไปปรึกษาพาโล พาโลตกใจสั่งให้กาษะนําหน้ากากเหล็กซึ่งมี อํานาจให้ผู้ถูกสวมพูดไม่ได้ไปสวมให้เจ้าชายชัยสิทธิ์ เจ้าหงิก กับนันทาแอบฟังอยู่จึงรีบไปทูลเจ้าหญิงได้ทันท่วงที

นักแสดง
อาภรณ์ เคหะนันทน์ เป็น พระอารยะบดี
สุนิภา รัตนกุล เป็น เจ้าหญิงมลิวัลย์
สุทธาทิพย์ เทวะผลิน เป็น ด.ญ. นันทา ข้าหลวง
วาศ ลัมภเวศ เป็น ยายเฒ่ามาลี คนเฝ้าสวน
จมื่นมานิตย์นเรศร์ เป็น พาโล อํามาตย์
บุญรอด ตรุษะ เป็น กาษะ ลูกชายพาโล
หมื่นขับคําหวาน เป็น ขุนคชบาล
ปรียะชาติ เทวะผลิน เป็น เจ้าชายชัยสิทธิ์
สุชิน เทวะผลิน เป็น มะกะโท ชาวรามัญ
โฉม ชอบชื่นสุข เป็น เจ้าหงิก

ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวันพิมพ์ไทย 23กรกฎาคม พ.ศ. 2495
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร กรกฎาคม พ.ศ.

 

 
Reviewed by admin on 04 February 2021

Leave a Comment

%d bloggers like this: