เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ

ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่รวมเอานักร้องเพลงเพื่อชีวิต และวงดังแห่งตำนาน คาราบาว

เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ

ภาพยนตร์เพลงคาราบาว
ในแบบของ เพลงคาราบาว
ย่างก้าวใหม่ของคาราบาว เพื่อให้คุณได้ดูภาพชีวิต
ได้เห็นบทเพลงอย่างใกล้ชิดและแจ่มชัด
เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ
คาราบาว
ซื่อๆ ง่ายๆ มีความหมาย
สนุกได้ทุกคน โดยเสรี
ศิลปินรับเชิญ
หงา คาราวาน, พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ,
สุพรรษา เนื่องภิรมย์, อุทุมพร ศิลาพันธ์
เรื่องและบทภาพยนตร์
แอ๊ด คาราบาว, คัมภีร์ ภาคสุวรรณ, อุดมศักดิ์ อ่องลออ
กำกับการแสดง คัมภีร์ ภาคสุวรรณ
ดำเนินงานสร้าง เฟรมโปรเจ็คท์
อำนวยการสร้าง กิตติ อัครเศรณี
ภาพยนตร์เพื่อโครงการ “ตู้หนังสือเยาวชน”
ถ้าคุณชอบหนังของพวกเรา เด็กๆ จะได้มีหนังสืออ่านเยอะๆด้วย
รักคุณ แอ๊ด คาราบาว

บทประพันธ์ บทภาพยนตร์ แอ๊ด คาราบาว
อรุณศักดิ์ อ่องลออ
จุฑามาศ

นำแสดง
สุพรรษา เนื่องภิรมย์
อุทุมพร ศิลาพันธ์
ยืนยง โอภากุล (แอ๊ด)
ปรีชา ชนะภัย (เล็ก)
เทียรี่ เมฆวัฒนา (รี่)
อนุพงษ์ ประถมปัทมะ (อ๊อด)
กีรติ พรหมสาขา ณ สกลนคร (เขียว)
อำนาจ ลูกจันทร์ (เป้า)
อ.จ. ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ (หมู)

ดารารับเชิญ
สุรชัย จันทิมาธร (หงา)
สะท้าน ธงชัย
สุรชัย อรรถกรโกวิท
ซ้ง อเมเจอร์
แฟรงค์อดัม

Exit mobile version