Forgot your password?

A password will be emailed to you.

เสือเฒ่าสิงห์หนุ่ม
Our Rating
Your Rating

เสือเฒ่าสิงห์หนุ่ม

เสือเฒ่าสิงห์หนุ่ม (2524)
เสือเฒ่าสิงห์หนุ่ม
สีหราชฟิล์ม เสนอ
เกรียงศักดิ์ รัตนพิภพ อำนวยการสร้าง
มันทุกที ดีทุกตอน!
กล้าพบเก่ง นักเลงพบนักล่า
เรื่องฆ่า…จึงเป็นเรื่องเล็ก!
เสือเฒ่าสิงห์หนุ่ม
สมบัติ เมทะนี รณ ฤทธิชัย
พิศมัย วิไลศักดิ์ วาสนา สิทธิเวช
ลักษณ์ อภิชาติ, ดามพ์ ดัสกร, เศกสิทธิ์ สวัสดิรักษ์,
วิทยา สุขดำรงค์, สมเกียรติ, กัญจนา ไดเย่อร์
อนิรุทธิ์ นุตไพโรจน์ กำกับการแสดง
สรศักดิ์ รวีโอภาพ ประสานงาน
ประยูร ไตรโอสถ-ตามใจ พึงสุจริต ธุรกิจ-ดำเนินงาน
ก้องเกียรติ อัศวินิกุล ถ่ายภาพ
สีธงชาติ กำกับบท

Reviewed by admin on 15 October 2018

Leave a Comment

%d bloggers like this: