Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

เหนือกว่ารัก
Our Rating
Your Rating

เหนือกว่ารัก

สรรเพชญฟิล์ม เสนอ
รักฝังจิต ชีวิตประทับใจ
เหนือกว่ารัก

เหนือกว่ารัก
ของ “ปฤศนา”
สรพงศ์ ชาตรี อรัญญา นามวงษ์
เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ ยอดชาย เมฆสุวรรณ
นิภาพร นงนุช, ทาริกา ธิดาทิตย์, มานพ อัศวเทพ,
สันติ คราประยูร, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฎิมากูร, มัตติกา เกียรติสกุล,
สถาพร มุกดาประกร, มารศรี อิศรางกูร, สมจินต์ ธรรมทัต,
ชูศรี มีสมมนต์, สิงห์ มิลินทราศัย
กฤษฎ์ เจียมประดิษฐ์ อำนวยการสร้าง
โสภณ เจนพานิช-กวี เกียรตินันท์ ถ่ายภาพ
สนาน คราประยูร กำกับการแสดง
ไฟว์สตาร์ จัดจำหน่าย

พิม ผู้หญิงหากินกลางคืนที่ทำทุกวิถีทางให้คนรอบกายคิดว่าตนเองเลวทรามต่ำช้า เพียงเพื่อเธอไม่อยากให้ทุกคนมาแปดเปื้อนกับตนทั้งลูกผัว จนท้ายที่สุด พิม ก็บวชเป็นแม่ชี หนังเรื่องนี้มีเนื้อหาที่ร่วมสมัย สอดแทรกเอาคำสอนทางพุทธศาสนาเข้ามาในหนังอย่างเหนือชั้น มันพูดถึงการเสียสละ การให้ในแบบที่ว่าให้จริงๆทั้งกายใจโดยมิได้หวังผลตอบแทนใดๆ

  • ทาริกา ธิดาทิตย์ได้รับรางวัลมหกรรมหนังเอเซีย-แปซิฟิค ที่ประเทศออสเตรเลีย สาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม
  • สร้างเป็นหนังครั้งแรกในชื่อ ดวงใจแม่ ปี 2512
Reviewed by admin on 11 June 2018

Leave a Comment