Forgot your password?

A password will be emailed to you.

เหนือธรณี
Our Rating
Your Rating

เหนือธรณี

เหนือธรณี

เหนือธรณี
ฟิล์ม 16 มม. / สี โกดักโครมเดอลุกซ์) / พากย์ ความยาว …. นาที
18 กุมภาพันธ์ 2498
ฉายที่ เอ็มไพร์
บริษัทสร้าง นําไทยภาพยนตร์
ผู้อํานวยการสร้าง สนั่น วิมุกติพันธ์
ผู้ประพันธ์ ประทีป โกมลภิส
ผู้กํากับ สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์
ผู้ถ่ายภาพ อรกิจ อมาตยกุล
ผู้ลําดับภาพ มาวีรัตน์
ผู้ประพันธ์เพลง มงคล อมาตยกุล
ผู้พากย์ อุดมสุนทรจามร – ละม่อม กมลวาทิน

เรื่องย่อ

ภูษิต กับ มารตี สองสามีภรรยา พา กันมาตั้งรกรากที่ริมลําน้ําโขง อําเภอเชียงแสน หักร้าง ถางพงจนเป็นไร่อันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชผล ที่ดินของ ภูษิตจึงราคาสูงขึ้นเป็นที่หมายตาของผู้มีอิทธิพลละแวก นั้น โดยเฉพาะ กํานันพุฒ กับ พัน น้องชาย ที่ใช้วิธีสกปรก หวังจะยึดที่ดินของภูษิต จนกระทั่งวันหนึ่ง พันไปหาเรื่อง วิวาทกับภูษิตในตลาดแล้วพลาดถูกกระสุนปืนของตัวเองตาย แต่สมุนของพันพากันปรักปรําภูษิตทําให้เขาถูก จําคุก ระหว่างที่ภูษิตติดตะราง นเรนทร์ คนรักเก่าของ มารตีมาขอฟื้นความสัมพันธ์ ความเหงาและความเปล่า เปลี่ยว ทําให้มารตีเผลอตัวและเผลอใจหนีตามนเรนทร์ ไปอยู่ที่ลําปาง

สามปีกว่าที่ภูษิตจะได้รับอิสรภาพ แต่บัดนี้ ภูษิตไร้เพื่อนไร้คนที่รู้ใจ จึงคิดจะขายที่แล้วออกเดินทาง อย่างไร้จุดหมาย ดีที่ พระดุลย์ ผู้ใหญ่ที่ภูษิตนับถือได้ ทักท้วงไว้ ทําให้ภูษิตกลับมามานะบากบั่นฟื้นฟูไร่ของตน ที่ถูกทิ้งให้รกร้าง แล้วมีรักใหม่กับ นาตยา ลูกสาวคนเล็ก ของพระดุลย์ ฝ่ายนเรนทร์ ยังไม่ทิ้งลายความเจ้าชู้ ไปมี สัมพันธ์กับ อรสา พี่สาวของนาตยา แล้วไล่มารตีกับลูก ออกจากบ้าน
กํานันพุฒยังเข้าใจว่าภูษิตเป็นฆาตกรฆ่าน้อง ชายของตน จึงลอบเข้าไปยิงภูษิตถึงที่นอนแต่โชคดีที่ ภูษิตไหวตัวทัน แล้วได้ชําระแค้นสมุนของกํานันพุฒ อีกครั้งในวันต่อมา

นักแสดง
สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์ เป็น ภูษิต
สัมพันธ์ อุมากูล เป็น กํานันพุฒ
แน่งน้อย แสงสุวิมล เป็น มารตี
ประมินทร์ จารุจารีต เป็น นเรนทร์
กรองกาญจน์ บงกชรัตน์ เป็น นาตยา
สมพงษ์ พงษ์มิตร เป็น ทัต
สมถวิล กมลทิพย์ เป็น อรสา
ขุนสุพรรณวรพินิต เป็น พระดุลย์
สุขุม พิณพิพัฒน์ เป็น เติม
ฉลวย ศรีรัตนา เป็น แมน

ที่มาภาพ นิตยสารผดุงศิลป์ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498
ที่มา นิตยสารข่าวภาพยนตร์ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498

Reviewed by admin on 25 March 2021

Leave a Comment

%d bloggers like this: