Forgot your password?

A password will be emailed to you.

เหยื่อกามเทพ
Our Rating
Your Rating

เหยื่อกามเทพ

เหยื่อกามเทพ

เหยื่อกามเทพ

ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว …. นาที
3 ธันวาคม 2498
ฉายที่นิวโอเดียน
บริษัทสร้าง ดุสิตภาพยนตร์
ผู้ประพันธ์ พรานบูรพ์
ผู้พากย์ ชูเกียรติ, สีนวล, มนัส บุณยเกียรติ

เรื่องย่อ
พวงเพ็ญ ลูกสาวหัวแก้วหัวแหวน ของ นายเพียน คหบดีผู้มั่งคั่งซึ่งกําลังลงสมัครผู้แทน ราษฎรถูกพ่อซึ่งเป็นคนหัวโบราณนําไปกักตัวไว้ในที่ห่าง ไกลผู้คน เพราะห่วงว่าลูกสาวจะตกเป็นทาสสังคมสมัย ใหม่ แต่เมื่อถึงวัยกําลังอยากรู้อยากเห็น พวงเพ็ญจึง คบคิดกับพี่เลี้ยงปลอมตัวไปคลุกคลีกับชาวไร่ จนพบรัก กับหนุ่มชาวไร่ซึ่งเข้าใจว่าพวงเพ็ญเป็นสาวใช้ และตกลง ปลงใจปลูกเรือนอยู่ด้วยกันฉันท์สามีภรรยา

นายเพียนได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนราษฎร โดย ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีของเพื่อนเก่า จึงคิดตอบแทน บุญคุณเพื่อนด้วยการประกาศยกลูกสาวกลางงานเลี้ยง หนุ่มชาวไร่ซึ่งบังเอิญเข้ามาในงานเลี้ยงได้ยินเข้า คิดว่า พวงเพ็ญเห็นชาวไร่เป็นของเล่น มิหนําซ้ําคนในงานยัง ดูถูกเหยียดหยาม หนุ่มชาวไร่จึงประจานพวงเพ็ญด้วย ความน้อยเนื้อต่ําใจ เป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาท หนุ่มชาวไร่เอาชนะลูกผู้ดีได้ แล้วจากไปอย่างไม่แยแสพวงเพ็ญซึ่งไม่อยากแต่งงานกับคนแก่คราว พ่อ จึงประกาศต่อหน้าสาธารณชนว่าหนุ่มชาวไร่เป็นสามี ของตน นายเพียนจึงใจอ่อนยกพวงเพ็ญให้หนุ่มชาวไร่ในที่สุด

นักแสดง
ไพลิน โพธิ์ไทร เป็น พวงเพ็ญ
เชาว์ แคล่วคล่อง เป็น หนุ่มชาวไร่
อดินันท์ สิงห์หิรัญ เป็น นายเพียน
มนัส บุณยเกียรติ, อบ บุญติด, วิชิตไวงาน, สมพงษ์, ล้อต๊อก

ที่มาภาพ (ทั้งสามภาพ) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ที่มา นิตยสารภาพยนตร์ พฤศจิกายน พ.ศ. 2498

Reviewed by admin on 26 March 2021

Leave a Comment

%d bloggers like this: