หนังไทย

เหยื่ออารมณ์

คำโปรย : รักของใคร ใครก็หวง รักร้าว ขอทวงหัวใจคืน

สุขเมฆโปรดักชั่น เสนอ
รักของใคร ใครก็หวง รักร้าว ขอทวงหัวใจคืน
เหยื่ออารมณ์
ของ สราญรส
ลิขิต เอกมงคล จารุณี สุขสวัสดิ์
อภิชาติ หาลำเจียก ดวงตา ตุงคะมณี
สุเชาว์ พงษ์วิไล, พิศมัย วิไลศักดิ์, ปัทมา ปานทอง,
รุ้งกานดา เบญจมาภรณ์, มารศรี ณ บางช้าง
โอดา อาบทิพย์ ดำเนินงานสร้าง
สมเดช กาญจนโสภา อุปการะ
ธงชาติ สิชล อำนวยการสร้าง
บุญยงค์ มงคลเมือง ถ่ายภาพ
สุวิชา มีแสงเงิน กำกับการแสดง

Exit mobile version