Forgot your password?

A password will be emailed to you.

แก่นแก้ว
Our Rating
Your Rating

แก่นแก้ว

แก่นแก้ว

รัศมีฟิล์ม สร้าง
เก่ง-กล้า และ น่ารัก ใน…
แก่นแก้ว
ของ “สานิตย์”

แก่นแก้ว
สรพงศ์ ชาตรี จารุณี สุขสวัสดิ์ อภิรดี ภวภูตานนท์
ภูมิ พัฒนายุทธ, ล้อต๊อก, ดู๋ ดอกกระโดน,
พิภพ ภู่ภิญโญ, บรรพต, เป้า ปรปักษ์, ฉกาจ
สันทัด ศรีสัมพันธ์ ถ่ายภาพ
“วาสิฏฐี” กำกับการแสดง
*ใบปิดวาดโดย POJ

Reviewed by admin on 08 March 2013

Leave a Comment

%d bloggers like this: