Forgot your password?

A password will be emailed to you.

แพนน้อย
Our Rating
Your Rating

แพนน้อย

แพนน้อย
แพนน้อย
กัญญามาลย์ภาพยนตร์
ดอกดิน ศิลปินของท่าน เสนอ
แพนน้อย
จากบทประพันธ์ของ ป.พิมล
ภาพยนตร์ชีวิตรักที่ยิ่งใหญ่ สำเร็จได้ด้วยการร่วมใจ
ของมวลดารา ภาพยนตร์ ทีวี และดารานักเพลง
มิตร ชัยบัญชา เพชรา เชาวราษฎร์
พบกันครั้งแรกในปี 2506
ติดตามด้วยดารายอดนิยม สักรินทร์ ปุญญฤทธิ์, ขวัญใจ สะอาดรักษ์,
สุวิน สว่างรัตน์, ชฎาพร วชิรปราณี, วงทอง ผลานุสนธิ์,
ไฉน, ดาวน้อย ดวงใหญ่ และดอกดิน กัญญามาลย์
ดารารับเชิญ ชรินทร์ นันทนาคร
สมาน ทองทรัพย์สิน ถ่ายภาพ
ดอกดิน-บรรจง กัญญามาลย์ อำนวยการสร้าง
ศิริ ศิริจินดา กำกับการแสดง
*ใบปิดวาดโดย เปี๊ยกโปสเตอร์

Reviewed by admin on 03 September 2018

Leave a Comment

%d bloggers like this: