หนังไทย

แม่ค้าหาบเร่

แม่ค้าหาบเร่

ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์
22 กันยายน 2497
ฉายที่ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง สองสาวภาพยนตร์

นักแสดง
เติม โมรากุล, เมืองเริง ปัทมินทร์, ดอกดิน กัญญามาลย์, ชูศรี โรจนประดิษฐ์, กรองจิตต์ เตมีย์ศิลปิน, แน่งน้อย แสงสุวิมล, ทัศนีย์ ชูวัสวัต

 

 

 

Exit mobile version