แม่นาคพระโขนง 2537

แม่นาคพระโขนง (2537)

จอนนี่ แมคนั่ม ทีม ภูมิใจเสนอ
นี่คือภาพยนตร์..อมตะแห่งรักที่ยิ่งใหญ่
แม่นาคพระโขนง
ของ เสน่ห์ โกมารชุน
รอน บรรจงสร้าง, ดาริน กรสกุล, ชินเทพ ชินพันธุ์,
มารศรี อิศรางกูร, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, ลูกน้ำ เพิ่มสกุล,
ยอดธง เทียนไทย, ยอด นครนายก

Exit mobile version