หนังไทย

แม่นาคอเมริกา

แม่นาคอเมริกา (2518)
แม่นาคอเมริกา
ระบบเสียงสั่นประสาท DEVIL SURROUND
แม่นาคอเมริกา THE POT
กรุง ศรีวิไล ลิซ่า ฟาริงเจอร์
เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ล้อต๊อก, สีเทา, มาลี เวชประเสริฐ
สร้าง-กำกับโดย เล็ก กิติพราภรณ์
ดำเนินงานโดย สันต์ เปสตันยี
กล้องโดย ทอม เลาห์
ประพันธ์บทโดย ลีโอ วี กอร์ดอน
*ใบปิดโดย โฟร์อาร์ท

Exit mobile version