Forgot your password?

A password will be emailed to you.

แม่นาค 30
Our Rating
Your Rating

แม่นาค30

แม่นาค 30 (2530)
แม่นาค 30
หนึ่งฟิล์มโปรดักชั่น เสนอ
เรื่องราวอมตะของแม่นาค ตอนใหม่เอี่ยม
สุริยน ดวงทองดี กำกับการแสดง
แม่นาค 30
บทภาพยนตร์ของ “นายหมอผี”
โน้ต เชิญยิ้ม พบ สีดา สุทธิรักษ์
ยอด นครนายก, ท้วม ทรนง, เต๋อ,
เหี่ยว, มยุรี, จันทนา, โพธิ์ทอง, โต, ธาดา ฯลฯ
เล็ก ดวงทองดี ผู้ช่วยกำกับ
สมควร วงศ์จำรัส ถ่ายภาพ
พัชรี วงศ์วิลาส อำนวยการสร้าง
*ใบปิดวาดโดย POJ

Reviewed by admin on 10 April 2019

Leave a Comment

%d bloggers like this: