Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

แม่ยอดกะล่อน
Our Rating
Your Rating

แม่ยอดกะล่อน

คำโปรย : พรพจน์ กนิษฐเสน ผู้กำกับ 8 ล้านจาก แม่ดอกกระถิน แชมป์ตรุษจีนปี 2526 ฝากเสียงฮามาสู่ท่านอีกแล้ว

แม่ยอดกะล่อน (2526)
แม่ยอดกะล่อน
สีบุญเรืองฟิล์ม
โดย ดาวน้อย สีบุญเรือง รับประกันคุณภาพ
พรพจน์ กนิษฐเสน ผู้กำกับ 8 ล้าน จาก แม่ดอกกระถิน
แชมป์ตรุษจีนปี 2526 ฝากเสียงฮามาสู่ท่านอีกแล้ว!
แม่ยอดกระล่อน
พรพจน์ กำกับการแสดง
ทูน หิรัญทรัพย์ จารุณี สุขสวัสดิ์
เศรษฐา ศิระฉายา, นิภาพร นงนุช, สมภพ เบญจาธิกุล,
สายัณห์ จันทรวิบูลย์, สุเชาว์ พงษ์วิไล, จิระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ,
ส.อาสนจินดา, รอง เค้ามูลคดี, สมบูรณ์ สุขีนัย,
รจนา นามวงศ์, ท้วม ทรนง, บู๊ วิบูลย์นันท์,
ผจญ ดวงขจร, ราม ราชพงศ์
และ 4 ตลกปัญญานิ่มจาก แม่ดอกกระถิน ในมาดใหม่
สุประวัติ ปัทมสูต, ดู๋ ดอกกระโดน, ดี๋ ดอกมะดัน, ดอน จมูกบาน
รัชนีวรรณ กนิษฐเสน ดำเนินงานสร้าง
เศรษฐา ศิระฉายา ผู้ช่วยกำกับการแสดง
อุไร ศิริสมบัติ ฝ่ายฉาก
โสภณ เจนพานิช ถ่ายภาพ
บรรเจิด ทวี และ ปราศรัย กีรกะจินดา บทประพันธ์และบทภาพยนตร์
*ใบปิดวาดโดย บรรหาร

นักแสดง

ทูน หิรัญทรัพย์
จารุณี สุขสวัสดิ์

 

 

 

Reviewed by admin on 26 February 2013

Leave a Comment