Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

แม่เขียวหวาน
Our Rating
Your Rating

แม่เขียวหวาน

แม่เขียวหวาน (2522)
แม่เขียวหวาน
กัญญามาลย์ภาพยนตร์ สร้างเป็นเรื่องที่ 25
ดอกดิน เสนอ ภาพยนตร์แห่งความสุขของท่าน
เฉพาะวัยรุ่นที่เลือดอุ่นและเลือดเย็น
แม่เขียวหวาน
สรพงศ์ ชาตรี เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์
แสดงในบท ผู้หญิงหัวแข็ง ผู้ชายหัวนิ่ม
ประจวบ ฤกษ์ยามดี, มารศรี, จิระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ,
ธัญญา ธัญญรักษ์, ประมินทร์ จารุจารีต, เชิงขวัญ ปิโยบล,
สนุกกับดารายอดสนุก อรสา อิศรางกูร และ ดอกดิน กัญญามาลย์
ขอแนะนำดาราหนุ่มสาว สันติชัย จูงพล, สุพรรณี จิตต์เที่ยง
บรรจง กัญญามาลย์ อำนวยการสร้าง
มนัส โตเพาะญาติ ถ่ายและลำดับภาพ
ดอกดิน กัญญามาลย์ ศิลปินของท่าน กำกับการแสดง
กัญญามาลย์ภาพยนตร์ จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Reviewed by admin on 15 June 2018

Leave a Comment