Forgot your password?

A password will be emailed to you.

แรงพิศวาท
Our Rating
Your Rating

แรงพิศวาส

แรงพิศวาท

แรงพิศวาท
ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ….. นาที
9 ธันวาคม 2497
ฉายที่ แกรนด์
บริษัทสร้าง บาร์โบสภาพยนตร์
ผู้อํานวยการสร้าง เชาว์ ฉวีวงษ์
ผู้ประพันธ์ เตมีย์ วิทยะ
ผู้กํากับ ส. อาสนจินดา
ผู้ถ่ายภาพ สมชาย ตัณฑ์กําเนิด

เรื่องย่อ

ไพรัช ซื้อกิจการป่าไม้ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อจากหลวงวนา เพื่อหลีกหนีความเจ็บปวด ที่ถูก แน่งน้อย ภรรยาสวมเขา ระหว่างเดินทางมาที่ป่าไม้ ไพรัชได้ช่วย ผาด ซึ่งกําลังถูกพวกของ สมพร รุมทําร้าย ไพรัชเห็นว่าผาดมีความชํานาญเรื่องป่าไม้จึงจ้าง มาช่วยงาน จู่ ๆ แน่งน้อยก็มาปรากฏตัวที่เพชรบูรณ์ ความสวยของแน่งน้อยทําให้ผาดหลงเสน่ห์ แต่ก็พยายาม ระงับอารมณ์ไว้เพราะระลึกในบุญคุณของไพรัช สมพร ตามมาล้างแค้นไพรัช หวังจะปลุกปล้ำแน่งน้อย แต่ผาด มาขัดขวางจึงถูกสมพรยิงตาย แน่งน้อยต้องตกเป็นของสมพร เพราะถูกสมพรขู่ว่าจะป่าวประกาศว่าแน่งน้อยเป็นคนฆ่าผาด

ไพรัชต้องเดินทางไปทําธุระในเมืองเป็นประจํา สมพรจึงบังคับให้แน่งน้อยหนีไปกับตน ระหว่างการเดินทางไพรัชถูกพวกของก้านดักยิง เนื่องจากไม่พอใจที่ มาลี สาวคนรักปันใจให้ไพรัช มาลีเอาตัวรับกระสุนปืนแทนไพรัช ก้านจึงได้สํานึกแล้วสําเร็จโทษคนที่ยิงมาลี เมื่อกลับมาถึงเพชรบูรณ์ ไพรัชถึงได้รู้ว่าแน่งน้อยหนีไปกับสมพร จึงรีบไปชิงตัวแน่งน้อยกลับมา

แรงพิศวาท

นักแสดง
ส.อาสนจินดา, สวลี ผกาพันธุ์, มาลิน เลขะวัฒนพิจารณ์, ล้อต๊อก, วิชิตไวงาน, สมพงษ์ พงษ์มิตร, พร ไพโรจน์, สมพล กงสุวรรณ, เตมีย์ วิทยะ

ที่มา นิตยสารข่าวภาพยนตร์ พฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. 2497

Reviewed by admin on 24 March 2021

Leave a Comment

%d bloggers like this: