หนังไทย

แสงสูรย์ พ.ศ. 2529

แสงสูรย์ (2529)

จิรบันเทิงฟิล์ม
เสนอผลงานของ…ประไพ สรหงษ์
“ชีวิตหลายๆชีวิตที่ถูกล้อมกรอบไว้ในสังคมผู้ดี”
แสงสูรย์


ของ “จินตหรา”
อภิชาติ หาลำเจียก สินจัย หงษ์ไทย พัชราพรรณ โสภิตา
มารศรี อิศรางกูร, นราพล, ศรัญญา นาดี และ ปรางค์ ประภัสสร
พิสัณห์ ปลัดสิงห์ ถ่ายภาพ
โชคชัย มหาสมบัติ ดำเนินงาน
วรรณา สุธี บทภาพยนตร์
สุรพล อุระชื่น กำกับการแสดง
*เกร็ด
-สร้างเป็นหนังครั้งแรก ในปี 2503 นำแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา-อมรา อัศวนนท์-ภาวนา ชนะจิต
-สร้างเป็นละครโทรทัศน์ 4 ครั้งดังนี้
-ปี 2517 ช่อง 4 นำแสดงโดย ภิญโญ ทองเจือ-ศันสนีย์ สมานวรวงศ์
-ปี 2522 ช่อง 5 นำแสดงโดย พิศาล อัครเศรณี-เดือนเต็ม สาลิตุล
ปี 2537 ช่อง 3 นำแสดงโดย ยุรนันท์ ภมรมนตรี-ภานุชนารถ ทองเจือ
ปี 2550 ช่อง 5 นำแสดงโดย ชาคริต แย้มนาม-น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์

 

Exit mobile version