Forgot your password?

A password will be emailed to you.

โก๋บ้านนอกกี๋บางกอก
Our Rating
Your Rating

โก๋บ้านนอกกี๋บางกอก

โก๋บ้านนอกกี๋บางกอก

โก๋บ้านนอกกี๋บางกอก

อารีย์รัตน์ภาพยนตร์ เสนอ
บั๊มพ์ธรรมดา หาดูง่าย
บั๊มพ์กลองยาว ต้อง…
โก๋บ้านนอกกี๋บางกอก
นางเอกขวัญใจวัยรุ่น ลลนา สุลาวัลย์
พบทายาทราชาเพลงลูกทุ่ง สุรชัย สมบัติเจริญ
ภิญโญ ปานนุ้ย, เศรษฐา ศิระฉายา, นิภาพร นงนุช,
กาญนา บุญประเสริฐ, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี,
สมควร กระจ่างศาสตร์, สมจิต ทรัพย์สำรวย, ชูศรี มีสมมนต์, น้องหนู
และนางเอกแก้วหน้าม้า ปริศนา วงศ์ศิริ
อนันต์ นนทชัย กำกับการแสดง
ธีระพล เชาว์ประดิษฐ์ ดำเนินงานสร้าง
โชคชัย มลิวัลย์ อำนวยการสร้าง
รัศมี แสงรังสี ถ่ายภาพ
ประโท อุษายน อุปการะ
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

โก๋บ้านนอกกี๋บางกอก (2521)(แบบที่ 2)
โก๋บ้านนอกกี๋บางกอก
อารีย์รัตน์ภาพยนตร์ เสนอ
บั๊มพ์ธรรมดา หาดูง่าย
บั๊มพ์กลองยาว ต้อง…
โก๋บ้านนอกกี๋บางกอก
นางเอกขวัญใจวัยรุ่น ลลนา สุลาวัลย์
พบทายาทราชาเพลงลูกทุ่ง สุรชัย สมบัติเจริญ
ภิญโญ ปานนุ้ย, เศรษฐา ศิระฉายา, นิภาพร นงนุช,
กาญนา บุญประเสริฐ, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี,
สมควร กระจ่างศาสตร์, สมจิต ทรัพย์สำรวย, ชูศรี มีสมมนต์, น้องหนู
และนางเอกแก้วหน้าม้า ปริศนา วงศ์ศิริ
ประโท อุษายน อุปการะ
ธีระพล เชาว์ประดิษฐ์ ดำเนินงานสร้าง
โชคชัย มลิวัลย์ อำนวยการสร้าง
รัศมี แสงรังสี ถ่ายภาพ
อนันต์ นนทชัย กำกับการแสดง
วีทีสโคป จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ริ้ม
*หนังไม่ประสบความสำเร็จ

Reviewed by admin on 25 May 2019

Leave a Comment

%d bloggers like this: