โชคดีที่รัก

โชคดีที่รัก (2523)

วีรกรณ์โปรดักชั่น สร้าง
โชคดีที่รัก
ความรักของเศรษฐีหรือยาจกเท่ากันเสมอ
เมื่อคุณมีรักแท้แล้ว
คุณจะปล่อยให้หลุดมือหรือ
สรพงศ์ ชาตรี สุพรรษา เนื่องภิรมย์ รุ่งนภา กลมกล่อม
คมน์ อรรฆเดช, ธานินทร์ อินทรเทพ, สมชาย สามิภักดิ์,
ฉัตร มงคลชัย, ศิรดา ศิริวัฒน์, โชติมา กูแก้ว,
ด.ญ.บุศราภรณ์ นิลรัตน์ ณ อยุธยา
ดารารับเชิญ ชูชิต จรินทร์, กาญจนา รักษาทรัพย์
อรรถกฤต วูวงศ์ อำนวยการสร้าง
อารีย์ ทองน้อย ผู้ช่วยผู้กำกับ
แสนยากร กำกับการแสดง
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

 

 

 

Exit mobile version