Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

โรมรัญจวน
Our Rating
Your Rating

โรมรัญจวน

โรมรัญจวน

โรมรัญจวน
ฟิล์ม 16 มม. / สี / เสียง / ความยาว …. นาที
ฉายเมื่อ 30 ธันวาคม 2498
ที่โรงภาพยนตร์เอ็มไพร์

บริษัทสร้าง วิจิตรเกษมภาพยนตร์
ผู้อํานวยการสร้าง บัณฑูร องค์วิศิษฐ์
ผู้กํากับ พันคํา
ผู้ถ่ายภาพ วิเชียร วีระโชติ
ผู้พากย์ พันคํา, อําภาพรรณ
นักแสดง พันคํา, วิไลวรรณ วัฒนพานิช

ที่มาภาพ (ทั้งสองภาพ) นิตยสารผดุงศิลป์ ธันวาคม พ.ศ. 2498

 
 
Reviewed by admin on 22 December 2020

Leave a Comment