หนังไทย

ในม่านเมฆ (2509)

ในม่านเมฆ (2509)
ในม่านเมฆ
จุฬาโลกภาพยนตร์
ใครๆก็คอยน้องทราย จากละครวิทยุของคณะ แก้วฟ้า
ในม่านเมฆ 
ของ บุษยมาส
นำโดย พิศมัย วิไลศักดิ์ สมบัติ เมทะนี
อดุลย์ ดุลยรัตน์, ขวัญใจ สะอาดรักษ์, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์,
ทักษิณ แจ่มผล, รุจน์ รณภพ, ปรียา รุ่งเรือง,
อนุชา รัตนมาลย์ และพบกับสามดาวตลก
ชูศรี โรจนประดิษฐ์, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ล้อต๊อก
ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, วิชิต ไวงาน, สมศรี, วงศ์ ศรีสวัสดิ์, กอบกูล ฯลฯ
สุพรรณ พราหมณ์พันธุ์ ที่ปรึกษาและอุปการะ
พันคำ กำกับการแสดง
นิวัติ สิมะกริชษานนท์ อำนวยการสร้าง
ปรีชา ทรัพย์พระวงศ์ ถ่ายภาพ
เอกรัตน์ จัดจำหน่าย
*เกร็ด
-ใบปิดวาดโดย เปี๊ยกโปสเตอร์
-สร้างเป็นหนังอีกครั้งในปี 2523 แสดงโดย สรพงศ์ ชาตรี และปวีณา ปิจเปี่ยมกิจ

Exit mobile version