Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

ในม่านเมฆ
Our Rating
Your Rating

ในม่านเมฆ (2522)

ในม่านเมฆ (2522)
ในม่านเมฆ
พิริยะฟิล์ม โดย ชวลิต ธนานุประดิษฐ์
เสนอผลงานซาบซึ้ง ประทับใจ เหนือกว่า ผิดทางรัก
ในม่านเมฆ
ของ บุษยมาส
สรพงศ์ ชาตรี ขอแนะนำนางเอกคนใหม่
ผู้รับบทน้องทราย ปวีณา ปิจเปี่ยมกิจ
ร่วมด้วยดาวดังทีวี
เศกศักดิ์ สันติพงษ์ จาก กระสือสาว, ห้องหุ่น
นิรันดร์ อินสนธิ์ จาก เทวรูปแมว
นภาพร หงสกุล จาก ประชาชนชาวแฟลต
และ สุพรรณี จิตต์เที่ยง, ไสลทิพย์, วิน วันชัย
มนัส โตเพาะญาติ ถ่ายภาพ
อัมพร ประทีปเสน กำกับการแสดง
พิริยะฟิล์ม จัดจำหน่าย

-ใบปิดวาดโดย ทองดี

ในม่านเมฆ พ.ศ. 2509

Reviewed by admin on 13 June 2018

Leave a Comment