Forgot your password?

A password will be emailed to you.

ในสวนรัก
Our Rating
Your Rating

ในสวนรัก

ในสวนรัก (Garden of Love)

ในสวนรัก

  • ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / เสียง
  • ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง
  • บริษัทสร้าง ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง
  • ผู้ประพันธ์ พรานบูรพ์
  • ผู้กํากับ จวงจันทน์ จันทร์คณา
  • ผู้ถ่ายภาพ หลวงกลการเจนจิต
  • ผู้กํากับศิลป์ แนมศิลป
  • ผู้จัดเครื่องแต่งกาย ชะลอ – จิตต์
  • ผู้บันทึกเสียง กระเศียร วสุวัต
  • ผู้ทําดนตรีประกอบ นารถ ถาวรบุตร

เรื่องย่อ
ชื่น ลูกชายคนเดียวของ นายเชย เศรษฐีเจ้าของทุ่งสาลีแห่งนครชัยศรี กําลังจะไปเรียนต่อที่กรุงเทพ ก่อนเดินทางชื่นมาบอกลา พิม คนรักซึ่งเป็นเพื่อนตั้งแต่เด็ก แต่เมื่อมาถึงกรุงเทพแทนที่ชื่นจะตั้งใจ ศึกษาร่ำเรียน กลับเอาเงินที่นายเชยส่งเสียไปปรนเปรอวิลัย ผู้หญิงหากิน หลงลืมพิมเสียสิ้น

อีกฟากหนึ่ง พระยาวินิจวิจารณา ข้าราชการเบี้ยบํานาญเดินทางมานครชัยศรีเพื่อขายที่ให้แก่นายเชย ได้พบพิมที่อาสาพายเรือไปส่งที่บ้านนายเชย ระหว่างทาง ได้พูดจากันจึงรู้ว่าพิมคือลูกสาวของ พร น้องสาวของตน พระยาวินิจฯ จึงขออุปการะพิมให้ไปอยู่ที่กรุงเทพ แล้ว ล้มเลิกความคิดที่จะขายที่ให้นายเชย

เมื่อมาอยู่กรุงเทพได้สักพัก พิมก็ต้องประหลาดใจมาก เพราะตกกลางคืนพระยาวินิจฯ มักจะไม่อยู่บ้าน จึงชวน ต่อม คนใช้แอบสะกดรอยตามพระยาวินิจฯ จนมาถึงภัตตาคารที่ซึ่งวิลัยทํางานอยู่ แทนที่จะได้พบ พระยาวินิจฯ พิมกลับได้พบชื่นกําลังครวญเพลงอยู่แทน ต่อมช่วยพาชื่นให้มาพบกับพิม เมื่อชื่นเห็นพิมอยู่ในสถานที่แบบนี้ก็เข้าใจผิด ด่าทอพิมเสีย ๆ หาย ๆ พิม เสียใจเป็นอันมาก จึงเขียนจดหมายถึงนายเชยเล่าสิ่งที่ ตนพบ เพื่อให้นายเชยเรียกตัวชื่นกลับนครชัยศรี

เมื่อนายเชยได้ทราบข่าวจึงหยุดส่งเงินให้ชื่นทันที เมื่อวิลัยรู้ว่าชื่นไม่มีเงินก็ตีจากไป ชื่นสํานึกในความ ผิดจึงกลับไปขอคืนดีกับพิม

ดู! หนุ่มบ้านนอกเข้าวิทยาลัยใรกรุง
รักหลายรส
ในสวนรัก
ของ พรานบูรพ์

ฟังกำหนดฉายที่ เฉลิมกรุง

ในสวนรัก

นักแสดง

จำรัส สุวคนธ์
นรา พานิชพันธ์
เกษม มิลินทจินดา
เขียน ไกรกุล, พระดรุณรักษา, ถนอม จารุจินดา, ชลัช อัลบูล, แสร์ มาลัยแก้ว, เชิญ ศิวะเสน, พิศมัย, คมคาย, ระเบียบ, เลื่อน, สวัสดิ์ วิธีเทศ, ทวี ศิริเดช, เจตน์ จุลกะ, บัณฑิต สิทธิเสน

เพลงประกอบ “เพลงของเธอ” ร้องโดย เขียน ไกรกุล

ในสวนรัก

ที่มา
 สมุดภาพยนตร์ ในสวนรัก พ.ศ. 2481
นิตยสารภาพยนตร์สาร มิถุนายน 2494

Reviewed by admin on 17 March 2018

Leave a Comment

%d bloggers like this: