Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

Our Rating
Your Rating

ไฟรัก

ไฟรัก (2518)
ข้อความบนใบปิด
นครพิงค์ภาพยนตร์
ความสวย…ความสาว ฉันขายได้
แต่ความรักนั่นสิ ไม่ได้มีเหลือเผื่อใครอื่น
ยอม…ฉันยอมให้กายและใจมลายด้วย…
ไฟรัก
บทประพันธ์ของ…สีดา วิษณุทศ
สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์ สันติ คราประยูร
รุ้งลาวัลย์ ศรีปฏิมากูร, ศศิมา สิงห์ศิริ, โขมพัสตร์ อรรถยา,
ชินดิษฐ์ บุนนาค, พัชนี อุรารักษ์
กมลวรรณ-สรรเพชญ อำนวยการสร้าง
โสภณ เจนพานิช ถ่ายภาพ
สรรเพชญ กำกับการแสดง
ช.พิริยะฟิล์ม จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ริ้ม

Reviewed by admin on 06 June 2018

Leave a Comment