Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

ไร้เสน่หา
Our Rating
Your Rating

ไร้เสน่หา

นครพิงค์โปรดักชั่น
ชนะ คราประยูร
เสนอ วัยไร้พิศวาส แต่ปรารถนาความรักยิ่งชีวิต
ไม่มีใครลืมความหลังของตัวเองได้
และบางคนเอาความหลังนั้นฆ่าตัวเอง
ไร้เสน่หา

ไร้เสน่หา
ของ ว.วินิจฉัยกุล
สรพงศ์ ชาตรี พิศมัย วิไลศักดิ์ นิภาพร นงนุช
นิรุตติ์ ศิริจรรยา สมภพ เบญจาธิกุล ทาริกา ธิดาทิตย์
หรรษา จริยาพร ยิ่งใหญ่ อายะนันท์ ชูศรี มีสมมนต์
ดารารับเชิญ พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา, สมชาย สามิภักดิ์,
ประดิษฐ์ กัลย์จาฤก, ชินดิษฐ์ บุนนาค
ขอแนะนำ สันติชัย จูงพล
กวี เกียรตินันท์ ถ่ายภาพ
กมลวรรณ วิเศษประภา ที่ปรึกษา
ชนะ คราประยูร สร้าง-กำกับการแสดง
นิวไฟว์สตาร์ จัดจำหน่าย
*เกร็ด
-ใบปิดวาดโดย ริ้ม
-พิศมัย วิไลศักดิ์ ได้รับรางวัลสุพรรณหงส์นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม (ในการจัดงานครั้งแรก) จากเรื่องนี้

Reviewed by admin on 11 June 2018

Leave a Comment