Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

ไอ้คลั่งทะเลโหด
Our Rating
Your Rating

ไอ้คลั่งทะเลโหด

ไอ้คลั่งทะเลโหด (2522)
ไอ้คลั่งทะเลโหด
บริษัทกมลโปรดักชั่น สร้าง
ไอ้คลั่งทะเลโหด
ของ ชาติ ทรนงค์
ระบบ 70 ม.ม. สั่นสะเทือน
สรพงศ์ ชาตรี เป็น ไอ้คลั่ง
นันทนา เงากระจ่าง เป็น มาลัย
เผ่าพันธ์ พงษ์นที เป็น ไอ้โขด
วิยะดา อุมารินทร์ เป็น สาหร่าย
มานพ อัศวเทพ เป็น จักรพรรดิ์สมุทร แคล้ว
ดวงชีวัน โกมลเสน เป็น โฉม
ไพรินทร์ วัฒนลิขิต เป็น เจ้าพ่อเล็งเลิศ
ดามพ์ ดัสกร เป็น แหลม
อนันต์ สัมมาทรัพย์ เป็น หมึก
ประจวบ ฤกษ์ยามดี เป็น อวนไฟ
สมศักดิ์ ชัยสงคราม เป็น สินเธาว์
ฤทธิ์ ลือชา เป็น หมอก
อดินันท์ สิงห์หิรัญ เป็น ถ้ำ
แพน บอระเพ็ด เป็น ตังเก
สุดเฉลียว เกตุผล เป็น มุก
ดี เป็น ฉมวก
อำนวยการสร้าง กมล อร่ามเสรีวงศ์
กำกับการแสดง จรัญ พรหมรังสี
บทประพันธ์ ชาติ ทรนงค์
บทภาพยนตร์ เศกสรรค์ บรรจงศิริ
ถ่ายภาพ นิยม ศรีสุวรรณ
กำกับฝ่ายศิลป์ อุไร ศิริสมบัติ
ออกแบบเครื่องแต่งกาย ไพรินทร์ วัฒนลิขิต
เฟรชฟิล์ม จัดจำหน่าย
Somchai studio ออกแบบ
ริ้มโปสเตอร์ เขียน

Reviewed by admin on 14 June 2018

Leave a Comment