หนังไทย

ไอ้หนุ่มตังเก

ไอ้หนุ่มตังเก (2522)

บางกอกการภาพยนตร์ เสนอผลงานของ “น้อยเสวต”
ชีวิตการต่อสู้ ของลูกผู้ชาย..ที่ไม่เคยถอยใครแม้แต่ก้าวเดียว
ไพรวัลย์ ลูกเพชร ร้องเพลง “ไอ้หนุ่มตังเก”
และเพลง “ชาวทะเล” คณะสุนทราภรณ์
ไอ้หนุ่มตังเก
น้อยเสวต กำกับการแสดง
สมบัติ เมทะนี ปิยะมาศ โมนยะกุล
ประจวบ ฤกษ์ยามดี ลักษณ์ อภิชาติ เดือนเต็ม สาลิตุล
อนันต์ สัมมาทรัพย์, สุวิน สว่างรัตน์, สุพรรณี จิตต์เที่ยง,
สมจิตร ทรัพย์สำรวย, ทองฮะ, เมือง อพอลโล่
ฉลอง ภักดีวิจิตร-สุมน ภักดีวิจิตร อุปการะ
วิสิทธิ์ แสนทวี ถ่ายภาพ
บางกอกการภาพยนตร์ จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Exit mobile version