Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

2 พยัคฆ์
Our Rating
Your Rating

2 พยัคฆ์

2 พยัคฆ์

พยัคฆ์ 1  ห้าวเหี้ยม ฮึกหาญ ดุดันและบึกบึน

พยัคฆ์ 2 สวย สาวแต่เอาจริง ยิงและฆ่าทุกคนที่เป็นศัตรู

ภาพยนตร์บู๊ เรื่องเดียวในรอบปีที่ สรพงศ์-จารุณี เชือดเฉือนกันเอง

ณัฐพงศ์ภาพยนตร์ เสนอ

2 พยัคฆ์

2 พยัคฆ์
สรพงศ์ ชาตรี จารุณี สุขสวัสดิ์
ดวงชีวัน โกมลเสน, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, สมพล กงสุวรรณ,
ลักษณ์ อภิชาติ, จิระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, พิภพ ภู่ภิญโญ,
จำนงค์ บำเพ็ญทรัพย์, จารุวรรณ ปัญโญภาส, สอาด คุปตารักษ์

ณัฐพงศ์ ทองศิริ อำนวยการสร้าง
อนันต์ อินละออ ถ่ายภาพ
“เนรมิต”-จิตติน กำกับการแสดง
สีบุญเรืองฟิล์ม จัดจำหน่าย

2 พยัคฆ์
*ใบปิดวาดโดย ริ้ม

Reviewed by admin on 20 February 2013

Leave a Comment