Forgot your password?

A password will be emailed to you.

เลือดไทย
Our Rating
Your Rating

เลือดไทย

เลือดไทย

เลือดไทย
ชื่อเดิม ศรีโสภณ
ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / พากย์, เสียง
15 พฤษภาคม 2484
ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง ราชบุรีภาพยนตร์ และกรมประชาสงเคราะห์
ที่ปรึกษา เลียง ไชยกาล
ผู้ประพันธ์ ป. ศรีสมวงศ์
ผู้กํากับ ชาย โชติประสิทธิ์
ผู้แต่งบทพากย์ พันธุ์จันทร์ ประพันธุ์
ผู้ถ่ายภาพ บํารุง แนวพาณิชย์, วิจิตร แนวพาณิชย์
ผู้บันทึกเสียง น้อย บุนนาค
ผู้ทําดนตรีประกอบ นารถ ถาวรบุตร
ผู้ประพันธ์คําร้อง ล้วน ควันธรรม
ผู้พากย์ ทิดเขียว

เค้าเรื่อง
“ภาพยนตร์ไทยมีเสียงประกอบบท พากย์แบบใหม่ตามแนวความคิดใหม่ของบริษัทราชบุรี

สร้างจากชีวิตแท้ของไทยใกล้แม่โขงที่ยอมสละชีวิตและเลือดเนื้อ เพื่อป้องกันอิสรภาพและทรัพย์สิน เพราะโจรหมู่หนึ่งคอยรังควาน ปล้นสะดมอยู่ไม่หยุด แม้ว่าเลือดจะสาดราดแผ่นดินไทยในยามนี้ก็คิดแต่เพียงว่า เขาสูญสิ้นแต่ร่างกาย ส่วนชื่อเสียงของผู้ทําดีย่อมไม่หายไปจากโลกนี้เท่านั้น

แม้ว่าจะเป็นท่ามกลางความเวิ้งว้างว่างเปล่าเช่นนี้ แต่ก็ใช่ว่าจะไร้เสียซึ่งความรักความหวานหยาดเยิ้มเสียทีเดียวไม่ .. เลือดไทยต้องสู้ สู้จนกว่าชีวิตจะ หาไม่ ถ้าสู้ไม่ได้ก็จงเอาร่างของเราถมไว้บนแผ่นดินไทย นี้ ดีกว่าจะต้องตกไปเป็นทาษของผู้อื่น …. เมื่อเกิดมีคน ขายชาติ, หมู่คณะ ขายชาติเกิดขึ้นเพียงคนเดียว ผลที่ได้ รับก็คือ … ภายในค่ายน้อย ๆ ที่ชาวไทย – เลือดไทยเรา ต้องร่วมใจกันสู้ฝ่ายอธรรม – สู้ สู้ จนกระทั่งโลหิตหยด สุดท้าย เพื่อเกียรติศักดิ์ของไทย … อย่างนี้ใครจะทนได้ แต่ถ้าใครไม่ปรารถนาที่จะอยู่ในสภาวะเช่นนี้ ก็ต้องสู้ สู้ เพื่อไว้ลายของชายชาติเสือ ผู้มีเลือดเนื้อเป็นไทย… นี่คือ คนขายชาติ แนวที่ 5 ฉะนั้น จงร่วมใจร่วมกายกันปราบปรามแนวที่ 5 เสียแต่บัดนี้”

เลือดไทย2

ผู้แสดง
ภักดิ์ มหาสารินนท์,
ประคอง เกตุรายนาค

ที่มา นิตยสารประมวลภาพยนตร์ พฤษภาคม พ.ศ. 2484

 

 

 

Reviewed by admin on 16 March 2018

Leave a Comment

%d bloggers like this: