Forgot your password?

A password will be emailed to you.

3 สิงห์เมืองนคร
Our Rating
Your Rating

3 สิงห์เมืองนคร

3 สิงห์เมืองนคร (2528)

3 สิงห์เมืองนคร
เอส.เอ โปรโมชั่น เสนอ
ความมัน…ความสะใจ!
สิงห์หนึ่งฆ่าเพราะแค้น
สิงห์หนึ่งตามล่าเพราะหน้าที่
สิงห์หนึ่งจอมกะล่อนเพื่อการอยู่รอด
3 สิงห์เมืองนคร
ไชยา สุริยัน
ขอฝากนักบู๊คู่ใหม่ให้อยู่ในความโอบอุ้ม
คม ราชภูมิ วัลลี ศรีมรกต
วัง ทุ่งสง, พรทิพย์, สุนารีย์, ก้อง สยาม
ร่วมด้วย ฤทธิ์ ลือชา, ภิญโญ ปานนุ้ย, แมน ธีระพล,
ยอด นครนายก, เผอิญ, หมี, โต, วิตย์,พงษ์ศักดิ์, อรวรรณ
มรกต กำกับ
ธงชัย พิชัยยุทธ ถ่ายภาพ
พงษ์ทิพย์ กำกับบท
โย่ง ก้านยาว ธุระกิจ
*ใบปิดวาดโดย บรรหาร

Reviewed by admin on 08 June 2018

Leave a Comment

%d bloggers like this: