Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

5 คม
Our Rating
Your Rating

5 คม

5 คม

ฟิล์มทองโปรดักชั่น โดย วินิจ ภักดีวิจิตร
จาก “เสาร์ 5” ภาพยนตร์ 7 ล้าน
ออกลูกออกหลานมาเป็น…5 คม
ภาพยนตร์บู๊หนังเหนียว
จาก 5 ภาคเก่งฉกาจไม่ซ้ำแบบ
สรพงศ์ ชาตรี-ภาคกลาง
นพพล โกมารชุน-ภาคเหนือ
ไพโรจน์ ใจสิงห์-ภาคใต้
นิรุตติ์ ศิริจรรยา-ภาคตะวันออก
รัชน์ สมบัติดี-ภาคอีสาน
พบ ปิยะมาศ โมนยะกุล นิศา แสงศิลป์
และสาวเซ็กซ์ทั้งตัว ฉวีวรรณ บุญปรก
มนัสชนก ส่งศรีสุข ร่วมด้วย
สุเชาว์ พงศ์วิไล, สมจินต์ ธรรมทัต, ฤทธิ์ ลือชา,
เมือง อพอลโล่, เล็กทุบ, เวียง, ฉกาจ, นรา
ดาวโป๊ดวงใหม่ นีนา ไสวดาว
5 คม
ของ สราวุฒิ
สันทัด ศรีสัมพันธ์ ถ่ายภาพ
วินิจ ภักดีวิจิตร กำกับการแสดง
อุไรวรรณ ภักดีวิจิตร อำนวยการสร้าง
*ใบปิดวาดโดย ชวนะ

นักแสดง 5 คม:
สรพงศ์ ชาตรี
นพพล โกมารชุน
นิรุตต์ ศิริจรรยา
ไพโรจน์ ใจสิงห์
รัชต์ สมบัติดี
ปิยะมาศ โมนยะกุล — ปิยะนุช

Reviewed by admin on 11 June 2018

Leave a Comment