Forgot your password?

A password will be emailed to you.

Our Rating
Your Rating

ด๊อกเตอร์ครก

ด๊อกเตอร์ครก

ด๊อกเตอร์ครก

เรื่องย่อ: สร้างจากวรรณกรรมของของ ไมตรี ลิมปิชาติ เรื่องของการพยายามต่อสู้ชีวิตของหนุ่มยากจนชาวปักษ์ใต้ ที่พยายามสร้างบางสิ่งบางอย่างให้กับชีวิตที่ด้อยโอกาสของตัว และก็ประวบความสำเร็จในสิ่งที่ไขว่คว้า

นักแสดง:

พลรัตน์ รอดรักษา    
วิชชุดา สวนสุวรรณ    
จักรี จันทร์กล่ำ    
วัชระ บุรพรัตน์    
สกุล หงษ์ทอง    

วันที่เข้าฉาย: 30 พฤษภาคม 2535

 
 
 
Reviewed by admin on 16 November 2020

Leave a Comment

%d bloggers like this: