ปิดทางรัก

ปิดทางรัก ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / พากย์ ปิดทางรัก ฉายที่โรงหนังวัฒนากร บริษัทสร้าง น.น. ภาพเสียง ผู้อํานวยการสร้าง ใจ แนวพานิช ผู้ประพันธ์ กวา กัตตจันทน์ จากบทประพันธ์ เรื่อง หายกัน ผู้กํากับ ผล อนันตปิน ผู้ถ่ายภาพ บํารุง แนวพานิช ผู้ลําดับภาพ นิตย์ ยวงพานิช ผู้กํากับศิลป์ ป. สุวรรณแพทย์...