Forgot your password?

A password will be emailed to you.

ก.สุรางคนางค์

หญิงคนชั่ว

หญิงคนชั่ว

หญิงคนชั่ว ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว …. นาที 29 มิถุนายน 2498 ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง โยคีสถานสี่พระยา แผนกภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง วิรัช พึ่งสุนทร ผู้ประพันธ์ ก. สุรางคนางค์ ผู้กํากับ วิรัช พึ่งสุนทร ผู้ถ่ายภาพ สวัสดิ์ หล่อศิริ ผู้พากย์...

ภูชิชย์-นริศรา

ภูชิชย์ นริศรา

ภูชิชย์-นริศรา (2524) พรเทวาโปรดัคชั่น โดย เชษฐ์ ขันธสุวรรณ พอเจตน์ แก่นเพชร มนตรี เจนอักษร ธิติมา สังขพิทักษ์ ลินดา ค้าธัญเจริญ และ พิศาล อัครเศรณี-เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ มานพ อัศวเทพ, เทิ่ง สติเฟื่อง, ตรีนุช ทิมเจริญ, สีดา พัวพิมล, วุฒิ คงคาเขตร, สิริวัฒน์ คงคาเขตร, เดือนเต็ม เผ่าทองสุก อันเนื่องจาก “รักประกาศิต”...

บ้านทรายทอง

บ้านทรายทอง พ.ศ. 2499

บ้านทรายทอง พ.ศ. 2499 เป็นภาพยนตร์ชีวิตยอดเยี่ยม สีสด รักกระจุ๋มกระจิ๋ม หวานชื่น ซึ้งใจยิ่งกว่าสลักจิต ที่ เสรีภาพยนตร์ กล้ารับรองว่าดีจริง! -ใบปิดโดย วัฒนศิลป ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว … นาที 4 สิงหาคม 2499 ฉายที่ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง โยคีสถานสี่พระยา ผู้อํานวยการสร้าง วิรัช พึ่งสุนทร...

ใบปิดหนัง แรงอธิษฐาน

แรงอธิษฐาน

แรงอธิษฐาน (2527) ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ภูมิใจเสนอ ภาพยนตร์ยิ่งใหญ่เจียระนัยระดับเพชร จากฝีมือการกำกับของ รุจน์ รณภพ แรงอธิษฐาน จากบทประพันธ์ของ ก.สุรางคนางค์ บทภาพยนตร์แสบสะใจ โดย ภรณ์รวี นำโดย เกรียงไกร อุณหะนันท์ จารุณี สุขสวัสดิ์ ร่วมด้วย พอเจตน์ แก่นเพชร, เอกลักษณ์ ยลระบิล, ปาหนัน ณ พัทลุง, อัญชลี ชัยศิริ, วรารัตน์ เทพโสธร, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, บุศรา...