ดอกโศก

ดอกโศก (2525) ดาราฟิล์ม โดย สยาม สังวริบุตร เสนอ “ดอกรักบานในใจใครทั้งโลก แต่ดอกโศกบานในดวงใจฉัน” ดอกโศก ข.อักษราพันธุ์ บทประพันธ์ พล พลาพร มนฤดี ยมาภัย ธิติมา สังขพิทักษ์ เอกรัฐ ศรีเบญรัตน์ ศิริวรรณ นันทิยา, สิริวัฒน์ คงคาเขต, ขนิษฐา วงศ์ดาว, ศิริ ศิริจินดา, เวียง วัตกี, วงศ์ทอง ผลานุสนธิ์, ด.ญ.สุภาพร ศรีสมเคราะห์,...