บ่อพลอยมฤตยู

บ่อพลอยมฤตยู ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / เงียบ  ฉายที่สิงคโปร์ บริษัทสร้าง บริษัทภาพยนตร์ไทยตะวันตก ผู้อํานวยการสร้าง ใช้ โชติประสิทธิ์ ผู้ประพันธ์ จรัญ วุธาทิตย์  นักแสดง ใช้ โชติประสิทธิ์