แสงสูรย์

แสงสูรย์ (2503) ทัศไนยภาพยนตร์ ผลงานอันเยี่ยมยอดที่สุดประจำปี 2503 แสงสูรย์ ของ จินตะหรา มิตร ชัยบัญชา อมรา อัศวนนท์ และขอแนะนำ ภาวนา ชนะจิต รังสรรค์ ตันติวงศ์ อำนวยการสร้าง ประทีป โกมลภิส กำกับการแสดง ไพรัช สังวริบุตร ถ่ายภาพ -ใบปิดวาดโดย เปี๊ยก (เปี๊ยกโปสเตอร์) นักแสดง: มิตร ชัยบัญชา อมรา อัศวนนท์ — ติรกา...