ตลุยล้างแค้น

ตลุยล้างแค้น ฟิล์ม ๑๖ มม. / สี? / พากย์ / ความยาว …. นาที ฉายเมื่อ 12 ธันวาคม 2494 โรงหนัง ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง สิทธากรภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง ประสิทธิ์ แก้วมุกดา ผู้กํากับ เฉลียว ปิดทองคํา ผู้เขียนบท ชลอ บุณยดิษฐ ผู้ประพันธ์เพลง ล้วน ควันธรรม นักแสดง สุริยะ...