ทาษกบฏ

ทาษกบฏ 16 มม. / สี? / พากย์ ฉายที่ โอเดียน บริษัทสร้าง สากลสยามภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง มารุต ผู้ประพันธ์ ช. แสงเพ็ญ จากบทประพันธ์ เรื่อง ทาษกบฏ ผู้กํากับ มารุต ผู้เขียนบท ช. แสงเพ็ญ เค้าเรื่อง “เป็นเรื่องของการต่อสู้ดิ้นรนของ ชนชั้นทาษเพื่อสู่อิสสระภาพ ซึ่งได้บังเกิดขึ้นในยุคหนึ่ง ของพลเมืองไทย และโดยพระปรีชาญาณของสมเด็จพระ ปิยะมหาราชโดยแท้ที่ได้ทรงแก้ไขสถานการณ์อันนั้นลง สู่ความสงบเรียบร้อยได้โดยมิได้มีเหตุการณ์ถึงขนาดเลือด ตกยางออกเกิดขึ้น ดังเช่นที่ได้ปรากฏแก่ประเทศอเมริกา...