Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

ณรงค์ จันทร์เรือง

จ่ากำแพงดิน

จ่ากำแพงดิน

จ่ากำแพงดิน (2521) พรานนกภาพยนตร์ เสนอ เปี๊ยก มีคุณสุต “จ้าวแห่งความมันส์” กำกับการแสดง หนังบู๊ปนฮา ดูตั้งแต่แม่ค้ายันผู้นำ จ่ากำแพงดิน ของ ณรงค์ จันทร์เรือง สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์ ดามพ์ ดัสกร โดม สิงห์โมฬี สายัณห์ จันทรวิบูลย์ แวววิมล กำธร สุวรรณปิยะศิริ อดินันท์ สิงห์หิรัญ วิทยา สุขดำรงค์, ชาณีย์ ยอดชัย, นวลศรี,...

เทพธิดาโรงแรม

เทพธิดาโรงแรม

เทพธิดาโรงแรม (2517) ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล เสนอ เทพธิดาโรงแรม ของ ณรงค์ จันทร์เรือง สรพงศ์ ชาตรี สมภพ เบญจาธิกุล วิยะดา อุมารินทร์ คธา อภัยวงศ์ ฯลฯ ละโว้ภาพยนตร์ จัดจำหน่าย *เกร็ด -ใบปิดวาดโดย บรรหาร -ผลงานกำกับเรื่องที่ 3 ของท่านมุ้ย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล และเป็นหนังเรื่องแรกของวิยะดา อุมารินทร์