สามเกลอถ่ายหนัง

สามเกลอถ่ายหนัง ฟิล์ม 16 มม. / ขาวดํา? / พากย์ / ความยาว …. นาที ฉายเมื่อ 1 มกราคม 2495 ฉายที่ที่ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง พระนครภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง สมพงษ์ พงษ์มิตร, ล้อต๊อก, ดอกดิน กัญญามาลย์ ผู้กํากับ สามชาย ผู้เขียนบท ดอกดิน กัญญามาลย์ ผู้ถ่ายภาพ โชน บุนนาค เรื่องย่อ...