สิงห์ดง

บู๊ซ่า…ฮามัน มัน..ส์..ถึงใจ ปฏิมาภาพยนตร์ ผลงานการสร้างของ สุภาพ ประจวบเหมาะ สิงห์ดง ของ ตรีมิตร 35 สโคป สี เสียง ยอดชาย เมฆสุวรรณ ภาวนา ชนะจิต ดามพ์ ดัสกร, เมตตา รุ่งรัตน์, อภิญญา วีระขจร, ฉัตร มงคลชัย, เด่น ดอกประดู่, ทานทัต วิภาตะโยธิน, สิงห์ มิลินทราศัย, มิส หลินไต้จง, สีเทา,...