แม่สื่อสาว

แม่สื่อสาว ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : The Matchmaker ผลิตโดย บริษัทภาพยนตร์ไทย จำกัด หรือ ไทยฟิล์ม ฟิล์ม 35มม. ขาวดำ เสียงในฟิล์ม วันแรกฉาย อังคารที่ 9  สิงหาคม – จันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2481 ฉายที่ศาลาเฉลิมกรุง ผู้กำกับการแสดง (อำนวยการแสดง) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคล ผู้ถ่ายภาพ นายประสาท สุขุม (A.S.C) ผู้บันทึกเสียง (อัดเสียง)...