สิงห์สังหาร

สิงห์สังหาร ฟิล์ม 16 มม. / สี / พากย์ ? พฤศจิกายน 2494 ฉายที่ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง นําไทยภาพยนตร์ ผู้ประพันธ์ “ทวี ผู้ถ่ายภาพ วิมล วัฒนธรรม เค้าเรื่อง “ชื่อเรื่องบอกท่านอยู่แล้วว่าจะไป ในทํานองใดและเป็นอย่างไร? คอยดู! “สิงห์สังหาร” – “สิงห์สังหาร” หนักไปในทาง และขบขัน” ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร พฤศจิกายน พ.ศ. 2494  ...